ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งแสงเอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้แทนจำหน่ายตลับลูกปืน, ระบบส่งกำลัง โซ่เฟือง, สายพานร่องวี, สายพานไทม์มิ่ง, ซีล, ระบบหล่อลื่น, เครื่องมือบำรุงรักษา ฯลฯ และยังมีผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม  อุตสาหกรรม อีกมากมายเช่น  มีดเล็บ, มีดกลึง, ใบเลื่อย, และอื่นๆ เรายังเป็นผู้ผลิตข้อต่อตรงเหล็กเหนียวตามมาตรฐาน API, ASTM, BS และข้อต่อตรงไฟฟ้า RSC, IMC เป็นต้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งแสงเอ็นจิเนียริ่ง ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด  ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1987  เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ SKF  ที่มีประวัติอันยาวนานถึง 100  ปี  พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายส่งถึงมือลูกค้ามาเป็นเวลานานกว่า 38 ปีแล้ว

เรามุ่งเน้น “บริการและความรู้” เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แลเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดจึงเตรียมแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ SKF ดังนี้

1. ตลับลูกปืน  (Bearings and Units)

2.ระบบการหล่อลื่นและเครื่องมือบำรุงรักษาตลับลูกปืน  (Lubrication and Maintenance Product)

3.ซีล  (Sealing Solutions)

4.ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้น  (Mechationics)

5.วิศวกรรมบริการ  (Service)

6.ระบบส่งกำลัง  (Power Transmission Products)