ระบบส่งกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการใช้งานของตลับลูกปืน  ด้วยความรู้ความชำนาญ  ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF  สามารถช่วยลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง  ซึ่งได้ครอบลคลุมสินค้าที่นิยมใช้กัน 6 ประเภทคือ  :

สายพาน  (Belt)
มู่เล่ย์  (Pulleys)

โซ่ (Chains)
เฟืองโซ่ (Sprockets)

คัปปลิ้ง (Couplings)
บูช  (Bushings and Hubs

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์